Aan de inhoud van deze site besteden wij continu aandacht, zodat de informatie zo actueel en volledig mogelijk is. Toch kunnen delen van de informatie zijn verouderd. Daarom kan aan de inhoud op deze site geen rechten worden ontleend. Bovendien kan de eigenaar van deze website niet aansprakelijk worden gesteld voor een verkeerde interpretatie van de teksten of wegens vermeende onjuistheden. Natuurlijk stellen wij het op prijs als je onvolledigheden en/of fouten op de site aan ons meldt. Je kunt hierover een mailbericht sturen aan de webmaster (info@brightlot.nl).

Links van en naar derden vallen buiten de controle van de eigenaar van deze website. De eigenaar kan daarom nooit voor de inhoud van de websites van derden verantwoordelijk worden gehouden.

Alle informatie op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Dit geldt zowel voor teksten als beeldmerken, logo’s, foto’s en illustraties. Het is verboden deze foto’s van de website te downloaden en in te zetten voor andere doeleinden.